Συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο 13ο διαδραστικό σχολείο Ουρολογίας, ΙΜΟΠ, Αγριά Βόλου