Διδασκαλία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ για την ρομποτική κυστεκτομή